Skuteczny e-marketing dla małych firm

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, al. Niepodległości 2, sala 22 (I piętro)

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu wraz Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i  Kooperacji oraz Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w praktycznych, BEZPŁATNYCH WARSZTATACH pt.:

"Skuteczny e-marketing dla małych firm"


27-29. 05.2019

w godz. 08:00 - 16:00

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu,
al. Niepodległości 2, sala 22 (I piętro)

Projekt szkoleniowy jest dofinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Poznania przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

Warsztat jest adresowany do osób zamieszkałych lub prowadzących działalność gospodarczą
na terenie Miasta Poznana, zwłaszcza dla początkujących lub zarejestrowanych firm, których staż na rynku pracy nie przekracza 3 lat, a które chciałyby zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu "Skutecznego e-marketingu w małych firmach".

Dzień 1

  1. Rola e- marketingu w małej firmie.
  2. Budowanie strategii marketingowej z wykorzystaniem Internetu.
  3. Skuteczna komunikacja firmy.

Dzień 2

  1. Promocja produktu/usługi online.
  2. Skuteczne prowadzenie własnej strony internetowej.
  3. Efektywny e-commerce.

Dzień 3

  1. Interaktywna prezentacja produktu.
  2. Edukacja grup docelowych poprzez odpowiednią zawartość merytoryczną.
  3. Tajniki content marketingu pod kontem grupy docelowej.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową: zgloszenia.szkolenia@irpoznan.com.pl

do dnia 17.05.2019 r. (karta zgłoszeniowa w załączeniu)

Ilość miejsc jest ograniczona.

Bliższych informacji udziela: Ewa Krupska tel.: 61 859 35 26.

Załączniki