Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI

61-131 Poznań, ul. Wiankowa 3
tel.: 61 875 09 56
fax: 61 875 26 92

e-mail: biuro@poznan.popon.pl

http:// www.popon.pl


Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych to Związek pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Celami działalności Związku są:

  1. Ochrona i reprezentowanie interesów pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne.
  2. Wspieranie działań na rzecz realizacji i ochrony zasady równości szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
  3. Współuczestnictwo w tworzeniu i realizacji polityki zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz poprawy warunków ich pracy i integracji ze społeczeństwem.
  4. Integracja środowiska przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz krzewienie zasad etyki w działalności gospodarczej.
  5. Prezentowanie opinii i ocen środowiska pracodawców osób niepełnosprawnych i zakładów pracy chronionej.

Działalność:

Członkowstwo w POPON to wiele udogodnień dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Zrzeszeni W POPON mogą:

  • Korzystać bezpłatnie i praktycznie o każdej porze z usług działu prawnego.
  • Korzystać z systemu szkoleń - bezpłatnie lub po preferencyjnych cenach - bieżąco aktualizowany o tematy, które na skutek zmieniającego się prawa wymagają wyjaśnienia.
  • Korzystać z usług w zakresie PR i lobbingu, dzięki który umożliwia oddziaływanie na rzeczywistość, w której funkcjonują firmy.
  • Korzystać z doradztwa w zakresie kreowania odpowiedniego wizerunku a w tym działania, jak np. konkurs Lodołamacze, liczne wystąpienia w mediach, inne akcje promocyjne.
  • Uzyskać pomoc i doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów związanych z prowadzoną działalnością.