Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań
tel. 61 834 56 40
fax. 61 833 98 08

e-mail: kancelaria@pup.poznan.pl

http:// www.pup.poznan.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu jest specjalistyczną jednostką administracji Powiatu Poznańskiego, świadczącą usługi na rzecz osób poszukujących pracy i bezrobotnych oraz pracodawców.

Usługi na rzecz osób poszukujących pracy i bezrobotnych obejmują:

 • pośrednictwo pracy
 • indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe

Osoby bezrobotne mogą ponadto korzystać z różnorodnych form pomocy, jak:

 • zajęcia aktywizujące w ramach Klubu Pracy
 • szkolenia zawodowe
 • pożyczki na rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej
 • różnorodne formy sponsorowanego zatrudnienia
 • zasiłki oraz inne świadczenia społeczne

Usługi oferowane pracodawcom obejmują:

 • prowadzenie banku informacji o wolnych miejscach pracy
 • pomoc w pozyskaniu odpowiednich kandydatów do zatrudnienia
 • dofinansowanie nowych miejsc pracy ze środków Funduszu Pracy
 • poradnictwo zawodowe dla kandydatów do pracy na stanowiskach wymagających szczególnych predyspozycji
 • konsultacje dla zakładów dokonujących zwolnień grupowych