Poznański Park Naukowo - Technologiczny Fundacji UAM

Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46 A
61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 00, 827 97 42
faks: 61 827 97 01, 827 97 41

e-mail: ppnt@ppnt.poznan.pl

www.ppnt.poznan.pl

PPNT działa od maja 1995 roku. Na terenie 4 hektarów dysponuje on ponad 11.000m2 powierzchni laboratoryjnej, biurowej i ogólnoużytkowej. Głównymi kierunkami działalności są badania naukowe (chemia, archeologia, inkubacja nowych technologii), dydaktyka, konsulting, usługi dla środowiska naukowego i gospodarczego regionu oraz wynajem powierzchni biurowej i magazynowej.

Celem nadrzędnym jest wspieranie transferu technologii i innowacji z sektora nauki do gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Misją PPNT jest pomoc w komercjalizacji wyników badań naukowych i technologicznych, a przez to stymulacja rozwoju Wielkopolski. PPNT wykorzystuje także możliwości współpracy międzynarodowej. Aktywnie wspiera przedsiębiorstwa wprowadzające innowacyjne technologie i rozwiązania.


Oferta PPNT

1. Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii (nowość)

Oferta wynajmu: kompleksowo wyposażone ogólne i specjalistyczne laboratoria chemiczne, biotechnologiczne, informatyczne, IT, mikrobiologiczne, nowoczesna, bezpieczna serwerownia, serwery i bogate usługi serwerowe, hala technologiczna, magazyny, biura

2. Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych

3. Usługi badawcze w dziedzinie archeologii, informatyki, fizyki, geologii oraz nauk ekonomicznych

4. Wsparcie relacji sektora nauki i gospodarki: finansowanie, doradztwo, szkolenia, inkubacja firm

5. Doradztwo i usługi w zakresie współpracy międzynarodowej, transferu technologii i własności intelektualnej, finansowania działalności badawczej, InQbator dla przedsiębiorczych, InQbator dla firm

7. Biuro Organizacji Konferencji MultiBOK (nowość)

8. Centrum Wspierania Innowacji

- Centrum Analityki i Diagnostyki Medycznej CADM

- Centrum Badań i Działań Społeczno-Kulturowych CBDeSK

- Centrum Analiz Przestrzennych i Społeczno-Ekonomicznych CAPiSE

- Centrum Archeologiczne

- Laboratorium Technologii Mowy i Języka

- Centrum Gospodarki Odpadami Waste-Park

9. Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe - świadczące usługi datowania próbek archeologicznych i geologicznych

10. Poznańskie Laboratorium Izotopowe - rozpoznawanie wieku i pochodzenia próbek, m.in. geologicznych, środowiskowych 

11. Usługi promocyjne

12. Usługi dodatkowe (np. sale konferencyjne, monitoring i ochrona, przedszkole)

13. Infrastruktura techniczna o wysokim standardzie.

Lokatorzy

W PPNT ulokowanych jest ponad 50 instytucji (przedsiębiorstwa, jednostki badawczo-rozwojowe, fundacje i stowarzyszenia), działających w różnych branżach. Obok spółek z branży informatycznej, biologii molekularnej, telekomunikacyjnej czy chemicznej, w PPNT funkcjonują firmy szkoleniowe, doradcze oraz oferujące inne typy usług.

Załączniki