SIEĆ WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZATRUDNIENIA to wspólna inicjatywa 25 publicznych i prywatnych instytucji wspierania oraz rozwoju przedsiębiorczości i zatrudnienia.

Zainaugurowała swoją działalność w połowie 2002 r., natomiast formalne POROZUMIENIE w sprawie współpracy tworzących ją instytucji zawarto w dniu 7 sierpnia 2003 r.

Głównym celem działania SIECI jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości i zatrudnienia w naszym regionie, poprzez zwiększenie zakresu, dostępności oraz jakości oferowanych usług doradczo - informacyjnych (szczegółowe cele i warunki działania Sieci określone zostały w POROZUMIENIU).

Dążąc do jak najszerszej promocji bieżących przedsięwzięć i działań sygnatariuszy SIECI, Urząd Miasta Poznania prezentuje aktualne informacje na temat organizowanych seminariów, kursów oraz ważnych wydarzeń z życia członków SIECI na łamach serwisu internetowego dla małych i średnich przedsiębiorstw FIRMA.

Załączniki


Wśród najważniejszych korzyści w ramach dotychczasowej współpracy tych instytucji należy wymienić sprawnie działającą wymianę informacji,. a także wspólne podejmowanie wielu inicjatyw szkoleniowo-doradczych oraz promujących postawy przedsiębiorcze.

Należy podkreślić, iż SIEĆ jest inicjatywą otwartą, stąd w każdym momencie może do niej przystąpić nowa instytucja, która chciałaby włączyć się do funkcjonującego systemu obsługi informacyjno-doradczej przedsiębiorców i osób zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą na terenie aglomeracji poznańskiej.