Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej z dwóch źródeł:

  1. Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

* * *


1. Dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu skierowane są do osób bezrobotnych

O środki na podjecie działalności gospodarczej z PUP w Poznaniu może ubiegać się wyłącznie osoba bezrobotna:

- zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu,
- która zamierza uruchomić własną firmę na terenie powiatu poznańskiego lub miasta Poznania,
- nie prowadziła oraz nie miała zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. 

Wysokość dofinansowania nie przekracza 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

* * *

Szczegółowych informacji udziela stanowisko ds. przedsiębiorczości:

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Poznań, ul. Czarnieckiego 9, pok. 119

tel.: 061 833 33 21 lub 833 53 51, wew. 684
e - mail: kancelaria@pup.poznan.pl

Środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznawane będą w oparciu o zatwierdzone przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy > zasady przyznawania dotacji oraz na podstawie złożonego wniosku.

Ponadto, na stronie internetowej Urzędu można także zapoznać się z pełną ofertą usług dla osób poszukujących pracy oraz innych dostępnych form współpracy.

(źródło informacji: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu)