Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji

ul. 28 Czerwca 1956r. nr 400
61-441 Poznań
tel. 61 6686984
fax 61 6686992

e-mail: biuro@wcwi.com.pl, biuro@pptp.pl

http:// www.pptp.pl


WCWI działa m.in. jako podmiot zarządzający  Poznańskim Parkiem Technologiczno-Przemysłowym przy ulicy 28 Czerwca 1956R. nr 398. 

PPTP będzie działać w formule rozproszonej w bardzo korzystnych lokalizacjach na terenie miasta.
Strefa biurowa, inkubacyjna - 28 Czerwca 1956r. Strefa przemysłowo/produkcyjna - obszar Żegrze/Franowo na styku z planowanymi pod rozszerzenie terenami KSSE (strefa Kostrzyńsko - Słubicka).

PPTP stawia na branże ICT oraz elektroniczną. Preferowane są przedsiębiorstwa innowacyjne, rozwijające się pragnące prowadzić swoją działalność w dogodnym otoczeniu wraz z niezbędną infrastrukturą. W kilkuletniej prognozie na terenie Parku znajduje się kilkadziesiąt  firm z szeroko pojętej branży ICT. Część z nich opuściła inkubator i rozwija się na terenie PPTP. Przedsiębiorstwa produkcyjne prowadzą działalność na w pełni przygotowanych terenach poprzemysłowych włączonych do parku, ściśle współpracując z częścią technologiczną PPTP.

Misją Poznańskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego jest umacnianie pozycji Miasta, jako wiodącego ośrodka miejskiego w Polsce, poprzez rozwój innowacyjnych gałęzi gospodarki oraz przyczynianie się do kształtowania nowego ładu przestrzennego Poznania. Realizacja misji następować będzie poprzez pozyskiwanie inwestorów reprezentujących najbardziej perspektywiczne branże, łącznie środowiska biznesowego i naukowego, promocję idei przedsiębiorczości, szczególnie wśród ludzi młodych oraz efektywne zagospodarowywanie nieruchomości inwestycyjnych w obrębie Poznania.

Jednym z priorytetów PPTP jest utworzenie Inkubatora przedsiębiorczości. Inkubator umożliwi nowopowstającym przedsiębiorstwom dogodne warunki rozwoju poprzez:

  • Bardzo atrakcyjne koszty najmu powierzchni
  • Wyposażenie w niezbędną infrastrukturę
  • Dostęp do Internetu, sekretariatu
  • Szkolenia, konsulting, pomoc w pozyskiwaniu partnerów biznesowych

Ponadto prowadzenie działalności w otoczeniu przedsiębiorstw o podobnym profilu znacząco ułatwi tworzenie powiązań biznesowych na terenie parku.