Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług

ul. Zwierzyniecka 13
60-813 Poznań
tel. 61 848 09 11, 848 09 27
fax 61 841 14 14

e-mail: poczta@wzhiu.poznan.pl

http:// www.wzhiu.poznan.pl

Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu jest społeczną organizacją samorządu zawodowego podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu, gastronomii i usług na terenie województwa wielkopolskiego.

Organizacja jest inicjatorem i właścicielem dwóch szkół kupieckich: Prywatnego Liceum Kupieckiego i Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu.

Nieodłącznym elementem działalności Zrzeszenia jest wydawanie "Kupca Wielkopolskiego" - dwumiesięcznika skierowanego do środowiska kupieckiego w Wielkopolsce i kraju.

Zrzeszenie działa na podstawie Statutu i jest członkiem Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie.

Celem Zrzeszenia jest wszechstronne popieranie działalności gospodarczej prowadzonej przez członków oraz obrona i reprezentowanie ich interesów zawodowych.

Członkiem Zrzeszenia - na zasadzie dobrowolności - może zostać osoba fizyczna i prawna, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie handlu, gastronomii i usług.

Do najważniejszych zadań Zrzeszenia należą:

 • wspieranie przedsiębiorczości oraz udzielanie pomocy członkom Zrzeszenia w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • kultywowanie tradycji gospodarności, solidności i porządku oraz obyczajów kupieckich,
 • inspirowanie i rozwijanie współpracy gospodarczej członków Zrzeszenia za granicą,
 • prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej,
 • prowadzenie szkół i innej działalności edukacyjno - szkoleniowej.

Realizacja zadań statutowych:

 • doradztwo prawne
 • doradztwo podatkowe i rachunkowe
 • dostarczanie zrzeszonym aktualnych w zakresie obowiązujących przepisów prawnych, podatkowych, opiniowanie ustaw sejmowych i innych aktów prawnych
 • popieranie inicjatyw członków kierowanych do organów władzy i administracji samorządowej wszelkich szczebli oraz organizacji krajowych i zagranicznych,
 • uczestnictwo w konsultacjach społecznych i desygnowanie przedstawicieli do władz państwowych i samorządowych,
 • współdziałanie ze Zrzeszeniami o podobnych celach statutowych w układzie federacyjnym na terenie Wielkopolski: Ostrów Wielkopolski, Grodzisk Wielkopolski, Środa Wielkopolska, Szamotuły, Wolsztyn, Wągrowiec, Piła, Wronki
 • współdziałanie z takimi organizacjami, jak: Wielkopolska Izba Przemysłowo - Handlową, Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu, Sejmikiem Samorządu Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego i innymi organizacjami,
 • współzałożyciel TRADE POINT Poznań,
 • stałe uczestnictwo w Komisjach Rady Miasta Poznania - Polityki Przestrzennej, Rozwoju Gospodarczego a także w Komisji Strategii i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz w obradach Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego,
 • uczestnictwo w Programie Strategii Rozwoju Miasta Poznania, Radzie Rewitalizacji Centrum Miasta Poznania,
 • uczestnictwo w kapitułach konkursów, "Kupiec Roku", "Dobre bo polskie" (współorganizator wraz z Towarzystwem im. H. Cegielskiego oraz Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu), "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej".