Wydarzenia na planie Pokaż na planie
wycieczka w Bramie Poznania, fot. Ł. Gdak

Wielkopolanie na drodze ku Niepodległej - oprowadzanie z okazji 11 listopada

2019-11-10 ( niedziela )
17:00-18:00
Brama Poznania, ul. Gdańska 2, Poznań

Opowieść zaczyna się od czasów pierwszych Piastów, gdy poznański gród był kluczowym punktem na mapie rodzącego się państwa, związanym ponadto z początkami umacniania się chrześcijaństwa i cywilizacji łacińskiej na ziemiach polskich. Zarówno ten okres, jak i późniejsze średniowieczne i nowożytne dzieje, gdy Poznań był jednym z największych i najbardziej rozwiniętych miast w dawnej Rzeczypospolitej, służy opowieści do zarysowania podstaw, na jakich tworzyła się polska wspólnota mieszkańców Wielkopolski. W czasach średniowiecznych i staropolskich tkwią bowiem korzenie symboliki i mitów służących XIX-wiecznym działaczom społecznym  i niepodległościowym w ich walce o podmiotowość.

Oprowadzając grupę po salach gród i woda, a także częściowo sali złoto, przewodnik przedstawi podstawowe fakty z dziejów narodu, państwa i regionu, które służyły promowaniu świadomości narodowej i dążeń niepodległościowych. Starania te stanowią główny wątek dalszej części oprowadzania, prezentującej strategie działań Polaków pod zaborem pruskim, których centralną i nieformalną stolicą był Poznań. Mowa tu przede wszystkim o programie prac organicznych opierającym się na idei podnoszenia własnymi siłami poziomu cywilizacyjnego polskiej społeczności. Elity polskie pozbawione swojego państwa wytworzyły w dużym stopniu niezależne struktury społeczno-ekonomiczne stanowiące przeciwwagę dla instytucji niemieckich. Wielkopolanie, nie stroniąc od udziału w walce zbrojnej, konsekwentnie budowali społeczną bazę, która (gdy nadszedł właściwy moment na wybuch powstania) okazała się niezbędna, by wymarzony cel osiągnąć i utrzymać.

Zapisy:

  • pod numerem 61 647 76 34 lub
  • osobiście w Bramie Poznania.

Oprowadzanie bezpłatne!

Zobacz bramapoznania.pl