Komisja Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych

Przewodniczący: Marcin Halicki, Fundacja Inicjatyw Społecznych Mili Ludzie, e-mail marcin.halicki@wifoon.pl

Członkowie (stan na 14 lutego 2019 r.)

 1. Fundacja Akceleracji i Inkubacji Biznesu;
 2. Fundacja Fabryka Pomocy;
 3. Fundacja Inicjatyw Społecznych Mili Ludzie;
 4. Fundacja ORCHidea;
 5. Fundacja Pomocy Osobom Niesłyszącym TON;
 6. Fundacja Pomocy Osobom Ubogim "Brat";
 7. Fundacja Szansa Dla Niewidomych;
 8. Fundacja Wspierania Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Przez Sporty Wodne Handi;
 9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Anna Krakowska, Małgorzata Trzebna;
 10. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Poznaniu;
 11. Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych, Oddział Regionalny w Poznaniu;
 12. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego;
 13. Polski Zwiazek Głuchych, Oddział Wielkopolski;
 14. Polski Związek Niewidomych Oddział Wielkopolski;
 15. Sekcja Krajowa Osób Niewidomych NSZZ "Solidarność";
 16. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym Żurawina;
 17. Stowarzyszenie I Love Ziemek;
 18. Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej "Śmiałek";
 19. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ISKRA;
 20. Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących;
 21. Stowarzyszenie Na Tak;
 22. Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "ZROZUMIEĆ I POMÓC";
 23. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin AMIKUS;
 24. Stowarzyszenie Poznańskie Amazonki;
 25. Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących w Poznaniu;
 26. Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne "Start";
 27. Towarzystwo Osób Niesłyszących TON;
 28. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Regionalny;
 29. Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych;
 30. Wielkopolski Klub Turystyczny Niewidomych i Słabowidzących "Razem na szlaku";
 31. Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami;
 32. Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie;
 33. Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera;
 34. Stowarzyszenie Jedna Chwila;
 35. WZiSS UMP - Dorota Potejko;
 36. WZiSS UMP - Józef Solecki.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej

 • Posiedzenia KDO
 • Aktualnie wyświetlana strona - Komisja Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych