Dodatkowy nabór kandydatów do komisji konkursowych na rok 2018

Miasto Poznań tworzy bazę kandydatów gotowych oceniać projekty organizacji pozarządowych, które będą ubiegały się o dofinansowanie ze środków miejskich na 2018 rok.

Na jej podstawie Prezydent Miasta powoła członków komisji konkursowych reprezentujących III sektor.

Wspólna opinia - urzędników i przedstawicieli organizacji staje się podstawą do decyzji Prezydenta komu i w jakiej wysokości przyznać dofinansowanie na projekty realizowane dla Poznania.

Dodatkowy nabór kandydatów do komisji konkursowych na rok 2018
Dodatkowy nabór kandydatów do komisji konkursowych na rok 2018

Do pracy w komisjach konkursowych zapraszani są specjaliści w danej tematyce konkursu. A ponieważ wachlarz tematyki konkursowej jest szeroki, potrzebni są różnorodni eksperci, od specjalistów pomocy społecznej czy ochrony środowiska po fachowców w zakresie kultury czy oświaty. Ważne jest również by znać realia pracy w III sektorze, rozumieć potrzeby środowiska i mieć wizję jego rozwoju.

Członkowie komisji konkursowych będą oceniali oferty posługując się elektronicznym systemem Witkac.pl, po uprzednim przeszkoleniu.

Do bazy kandydatów rekomendować może daną osobę organizacja pozarządowa.

Zgłoszona osoba będzie mogła opiniować projekty organizacji, z którymi w żaden sposób nie jest związana. Ma to pozwolić na obiektywną ocenę jakości projektu i jego przydatności dla miasta.

Choć praca w ramach komisji konkursowych jest bezpłatna, to z pewnością może dać dużo satysfakcji i stanowić cenne doświadczenie. Udział w komisji pozwala współdecydować przedstawicielom ngo na jakie działania pozarządowe w Poznaniu wydatkowe są pieniądze publiczne. Jest sposobem na doskonalenie współpracy sektora samorządowego  i pozarządowego, oraz własnych umiejętności poprzez zapoznawanie się z ofertami składanymi przez inne organizacje pozarządowe. Wybranie najbardziej potrzebnych i wartościowych projektów dla naszego miasta wspólnie staje się łatwiejsze.

Każdy z członków komisji konkursowych może otrzymać referencje na zakończenie prac  i wykorzystać zdobyte doświadczenie zarówno przy pisaniu projektów, jak i przy ocenie ich w innych konkursach.

OSOBY ZGŁOSZONE W PIERSZYM I DRUGIM NABORZE NA ROKU 2018 NIE MUSZĄ WYSYŁAĆ ZGŁOSZENIA PONOWNIE! 

Zgłoszenia kandydatów odbywają się za pomocą specjalnego formularza, który dostępny jest poniżej. Wystarczy przesłać skan wypełnionego zgłoszenia na adres mailowy: ngo@um.poznan.pl. Kandydatury można przesyłać do
10 grudnia 2017 r.

Szczegółowe oczekiwania wobec kandydatów określa Komunikat Prezydenta Miasta Poznania zamieszczony poniżej.

Zapraszamy do współpracy !

Załączniki