Spotkania w Centrum Bukowska

Informujemy również o BEZPŁATNYCH doradztwach , w tym specjalistycznych (ogólne, biznesowe, prawne, księgowo-podatkowe, marketingowe, osobowe) dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.

JEŻELI CHCESZ ZAPISAĆ SIĘ NA SPOTKANIA LUB SKORZYSTAĆ Z DORADZTW SPECJALISTYCZNYCH możesz:

A)     Napisać e-maila na adres: doradztwo@wrk.org.pl, szkolenia@wrk.org.pl

B)     Zadzwonić pod numer: 61 85 30 930

C)     W przypadku spotkań istnieje możliwość zapisu online.

Spotkanie
Spotkanie

1. JAK NAPISAĆ STATUT? - spotkanie dla chcących założyć organizację pozarządową, wtorek, 13 marca 2018 r.,  godz. 16:00-18:00

WRK ZOP, ul. Bukowska 27/29, Poznań

2. ROZLICZENIA PODATKOWE DLA SENIORÓW - PIT, środa, 14 marca 2018 r., godz. 10:00-13:00

WRK ZOP, ul. Bukowska 27/29, Poznań

3. WIELKOPOLSKIE FORUM WTZ, środa, 14 marca 2018 r.

Urząd Marszałkowski, al. Niepodległości 34, Poznań

4. ULGA REHABILITACYJNA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - ROZLICZENIA ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA, piątek, 16 marca 2018 r., godz. 10:00-13:00

WRK ZOP, ul. Bukowska 27/29, Poznań

5. JAK PRZYGOTOWAĆ CIT-8 I NOWY WZÓR SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO? - warsztat księgowy,wtorek, 20.03.2018 r., 16:00-18:00

WRK ZOP, ul. Bukowska 27/29, Poznań

6. ROZLICZANIE DAROWIZN PRZEKAZYWANYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE I OSOBY PRAWNE, czwartek, 22 marca 2018 r., godz. 10:00-13:00

WRK ZOP, ul. Bukowska 27/29, Poznań

PO WIĘCEJ INFORMACJI ZAPRASZAMY NA STRONĘ: www.wrk.org.pl

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych (federacja WRK) jest największym związkiem organizacji w Wielkopolsce, zrzeszającym ponad 200 organizacji pozarządowych i innych podmiotów społecznych (fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych) z całego regionu. W sektorze pozarządowym działamy od ponad 25 lat. Swoimi działaniami wsparliśmy już kilka tysięcy organizacji. Skupiamy profesjonalistów i pasjonatów dlatego o organizacjach wiemy wszystko.

Jako Federacja działamy m.in. na rzecz:

  • wzmocnienia organizacji, liderów lokalnych i działaczy społecznych,
  • uruchamiania nowych społecznych inicjatyw, rozwoju i współpracy między organizacjami,
  • wzmocnienia postaw obywatelskich i aktywizacji społeczności lokalnych,
  • budowania kultury dialogu pomiędzy organizacjami a administracją różnego szczebla.

Od kilku lat prowadzimy Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu i koordynujemy pracę 17 Lokalnych Centrów Wolontariatu w Wielkopolsce.

Specjalizujemy się:

  • we wzmacnianiu, zakładaniu i sieciowaniu organizacji z terenu Wielkopolski
  • w rzecznictwie i procesach konsultacyjnych
  • w animacji aktywności społecznej i wolontariacie
  • w poradnictwie w tym prawno-obywatelskim dla organizacji obywatelskich  i mieszkańców.

W 2012 roku stworzyliśmy i prowadzimy w Poznaniu Lokalne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (Centrum Bukowska, w lokalu udostępnionym przez M. Poznań). Działania prowadzone na ul. Bukowskiej 27/29 są wspierane przez miasto Poznań.

Lokal ten współfinansujemy z własnych środków, by poznańskie organizacje i aktywiści mieli darmową przestrzeń do swoich działań.