Inkubacja NGO, czyli kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie dla organizacji

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych zaprasza poznańskie NGO do wzięcia udziału w nowym projekcie. Organizacje będą mogły skorzystać ze zindywidualizowanej ścieżki wsparcia w oparciu o mentoring, doradztwo, dedykowane szkolenia i dostęp do przestrzeni biurowej. 

wrk
wrk1

W ramach objęcia NGO  tzw. procesem inkubacji można będzie skorzystać:

  • ze wsparcia mentora, który już prowadzi organizację i pomoże w rozwiązywaniu codziennych dylematów w obszarze zarządzania organizacją,
  • z doradztwa, które pozwoli rozwinąć obszary deficytowe w organizacji,
  • z dedykowanych szkoleń, które rozwiną kompetencje Waszego Zespołu,
  • bieżących informacji o ogłaszanych grantach,
  • z powierzchni biurowej współdzielonej z innymi organizacjami,
  • z sal na spotkania, warsztaty, szkolenia,
  • poznania innych organizacji i zawiązania partnerstw

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w procesie inkubacji:

  • wypełnić formularz samooceny znajdujący się poniżej,
  • poczekać na informację zwrotną od nas czy organizacja zakwalifikowała się do następnego etapu rekrutacji.

Formularz samooceny należy wypełnić on-line na stronie:  https://wrk.org.pl/na-jakim-etapie-rozwoju-jest-twoja-organizacja-wypelnij-formularz-samooceny/ Jego wypełnienie, to pierwszy etap rekrutacji do objęcia Waszej organizacji kompleksowym programem inkubacji.

Rekrutacja do programu inkubacji składa się z kilku etapów. Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza samooceny. Po wypełnieniu formularza WRK w formie informacji zwrotnej zaprosi Was do właściwego aplikowania do programu. W drugim etapie zostaną zadane pytania m.in. o szczegóły działalności i potrzeby. Po złożeniu aplikacji odbędzie się rozmowa, która będzie wstępem do oceny komisji o przyjęciu do programu i stworzenia indywidualnego planu rozwoju dla organizacji.

Liczba miejsc w naborze jest ograniczona

Formularz samooceny będzie aktywny od 6 do 20 czerwca.

Masz pytania? Zadzwoń: tel.61 85 30 930, 61 84 38 930, napisz - doradztwo@wrk.org.pl.

MK