KDO przy Wydziale Kultury

Zapraszamy na kolejne posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego, działającej przy Wydziale Kultury, które odbędzie się 10 grudnia 2018 r. o godz 17:00 w Sali Malinowej Urzędu Miasta Poznania, przy pl. Kolegiackim 17.

zdjęcie
zdjęcie

Proponowany porządek obrad:

1. otwarcie posiedzenia, 

2. odczytanie i głosowanie nad porządkiem obrad, 

3. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 

4. podsumowanie dotychczasowych prac nad Uchwałą nr 1, dotyczącą podziału środków w konkursach grantowych i finalizacja prac nad Uchwałą, 

5. podsumowanie roku prac KDO,  

6. wolne wnioski,

7. zakończenie posiedzenia.