KDO przy Wydziale Kultury

Serdecznie zapraszamy na 83. posiedzenie KDO przy Wydziale Kultury UMP, które odbędzie się już w najbliższy poniedziałek, 15.04.2019, o godz. 17:00 w Inkubatorze Kultury Pireus, przy ul. Głogowskiej 35 w Poznaniu.

KDO kultura
KDO kultura

1. Otwarcie posiedzenia,

2. Odczytanie i głosowanie nad porządkiem obrad,

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,

4. Prezentacja o Inkubatorze Kultury Pireus i możliwości współpracy dla organizacji pozarządowych oraz dyskusja o przestrzeniach dla kultury w mieście,

5. Informacje o Uchwale nr 1/2019 przyjętej na marcowym KDO oraz plan pracy grup roboczych,

6. Informacje dla nowych organizacji jak przystąpić do KDO i dyskusja nad rolą komisji do końca roku 2019,

7. Wolne wnioski,

8. Zakończenie posiedzeni

KN