KDO przy Wydziale Kultury

Serdecznie zapraszamy na 82. posiedzenie KDO przy Wydziale Kultury UMP, które odbędzie się już w najbliższy poniedziałek, 18.03.2019, o godz. 17:00 w Sali Malinowej UMP.

KDO kultura
KDO kultura

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Odczytanie i głosowanie nad porządkiem obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Prezentacja Poznańskiego Programu dla Kultury - Pani Dyrektor Justyna Makowska.

5. Informacje o pracach nad Poznańskim Programem Edukacji Kulturalnej - Bartek Lis (Centrum Kultury Zamek).

6. Podsumowanie dyskusji nad Uchwałą nr 1 dotyczącą podziału środków w konkursach grantowych.

7. Podsumowanie rozstrzygniętego konkursu rocznego. 

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie posiedzenia.

ZK