KDO przy Wydziale Kultury

Gorąco zapraszamy na kolejne, 84. posiedzenie KDO przy Wydziale Kultury UMP, które odbędzie się 3.06.2019 roku o godz. 17:00 w Sali Błękitnej Urzędu Miasta Poznania.
Będzie to już ostatnie posiedzenie przed przerwą wakacyjną, dlatego ogromnie zachęcamy do przybycia!

KDO kultura
KDO kultura

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Odczytanie i głosowanie nad porządkiem obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń. 
4. Dyskusja o współpracy Zarządu Zieleni Miejskiej oraz Zarządu Dróg Miejskich z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych w przestrzeni miejskiej z udziałem zaproszonych gości.
5. Informacja o pracach Miasta Poznania związanych z wypracowaniem miejskiego modelu wolontariatu.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia. 

ZK