KDO przy Wydziale Oświaty

Zapraszamy na  posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Oświaty.

KDO przy Wydziale Oświaty
KDO przy Wydziale Oświaty

Posiedzenie odbędzie się 29 maja 2018r. (wtorek) o godzinie 16:30 w  Sali Malinowej Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Wybór nowego Przewodniczącego na rok 2018.

3. Omówienie prac nad Rocznym Programem Współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

Serdecznie zapraszamy!