KDO przy Wydziale Oświaty

Zapraszamy na kolejne posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Oświaty.

KDO przy Wydziale Oświaty
KDO przy Wydziale Oświaty

Posiedzenie odbędzie się 20 czerwca 2018r., w środę, w godzinach 16:00 - 18:00 w sali 201 Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim.

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia.

2. Spotkanie z panią Martą Mazurek - Pełnomocniczką Prezydenta Miasta Poznania do spraw przeciwdziałania wykluczeniom - ok. 20 minut

3. Podjęcie tematów (pracownicy Wydziału Oświaty):

- subwencji oświatowej, szczególnie tej wykazywanej w ramach wsparcia dla organizacji pozarządowych - źródła i sposoby jej rozliczania,

- toku prac związanych z tworzeniem polityki oświatowej Miasta - sposób wyłonienia komisji ekspertów, zakres i plan  jej działania,

podsumowanie konkursów w otwartym konkursie ofert.

4. Nagroda dla Nauczycieli najbardziej zaangażowanych we współpracę z organizacjami pozarządowymi - przedstawienie aktualnego stanu prac - pan Krzysztof Gmerek

5. Wolne głosy i wnioski.