KDO przy Wydziale Oświaty

Zapraszamy na kolejne posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Oświaty, które odbędzie się 26 kwietnia 2017r. o godzinie 16:00 w siedzibie Publicznego Gimnazjum Katolickiego im. Stanisława Kostki przy ulicy Głogowskiej 93.

KDO przy Wydziale Oświaty
KDO przy Wydziale Oświaty

Planowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie porządku obrad, przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

2. Omówienie wyników otwartego konkursu ofert.

3. Roczny Plan Współpracy z organizacjami pozarządowymi - pani Małgorzata Cieślak z Oddziału Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

4. Informacje na temat regrantingu dla działań edukacyjnych w ramach Centrum Inicjatyw Lokalnych - pani Anna Wawrzyniak ze Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP.

5. Edukacja społeczna - jak o niej mówić? - przygotowanie do spotkania na temat edukacji społecznej - pan Marceli Kwaśniewski z Polskiego Centrum Mediacji.

6. Wolne głosy i wnioski.