KDO przy Wydziale Oświaty

Zapraszamy na posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Oświaty, które odbędzie się w środę, 20 lutego o godz 16:30 w CK Zamek (pokój nr 309).

Obrazek
Obrazek

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta nr 511/2017/P, regulującym pracę KDO, na pierwszym posiedzeniu w nowym roku kalendarzowym pod warunkiem obecności kworum wśród członków, wybierany jest Przewodniczący KDO.  Ustala się także zakres pracy Komisji na kolejny rok.