MAŁE MOŻE WIĘCEJ.... CZYLI O MIKROINNOWACJACH SPOŁECZNYCH W POZNANIU

Potrzeby dnia codziennego osób starszych, osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów stanowiły punkt wyjścia do stworzenia w Poznaniu 22 mikroinnowacji społecznych, których użyteczność i efektywność została właśnie przetestowana. Powstała propozycja konkretnych mikrousług opiekuńczych, które mogą zostać (a nawet powinny!) wdrożone na szerszą skalę.

WINS
WINS

Twórcami innowacji są głównie poznańskie organizacje pozarządowe oraz osoby indywidualne, związane z działaniami III sektora.

Miasto Poznań, obok partnerów projektu "Przepis na wielkopolską innowację społeczną": Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, pełniło rolę inkubatora wspomnianych innowacji i wspierało pomysłodawców (zapewniając im finansowanie w ramach budżetu projektu unijnego, udzielając pomocy merytorycznej w trudnościach i tworząc przestrzeń do  rozwoju).

Zachęcamy do lektury artykułu o poznańskich innowacjach oraz do zapoznania się z broszurą prezentującą wszystkie innowacje wdrożone w ramach projektu.

ZK

Załączniki