OBYWATEL ŚW. MARCIN

Kochasz wolność, świętujesz niepodległość, rozumiesz rolę niezależnych inicjatyw.

Dołącz do akcji Obywatel Św. Marcin.

Wybierz organizację pozarządową, którą chcesz wspierać nawet niewielką, lecz regularnie wpłacaną kwotą.

Brońmy wspólnie idei społeczeństwa obywatelskiego i spotkajmy się 11 listopada na Imieniny Ulicy Św. Marcin

Zaprasza Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

OBYWATEL ŚW. MARCIN
OBYWATEL ŚW. MARCIN

11 LISTOPADA to święto narodowe ustanowione po to, abyśmy pamiętali o odzyskanej niepodległości, o zamknięciu ponad stuletniego okresu, gdy o swoich sprawach i prawach nie mogliśmy decydować samodzielnie. Przez ostatnie 28 lat staramy się zbudować funkcjonujące w demokratyczny sposób społeczeństwo - wspólnotę równych sobie obywateli, która nikogo nie pozostawia za burtą sukcesu i powodzenia.

Jednym z podstawowych filarów budowy społeczeństwa obywatelskiego są organizacje pozarządowe. Wyzwania, na jakie starają się odpowiedzieć fundacje i stowarzyszenia, dotyczą szerokiego obszaru problemów: od bezdomności, poprzez przeciwdziałanie wszelkim formom wykluczenia i walkę z przemocą, po opiekę medyczną i paliatywną. Aktywność NGO-sów stała się niezwykle istotnym elementem naszej rzeczywistości i trudno sobie dziś wyobrazić funkcjonowanie naszej wspólnoty bez zaangażowania osób w nich pracujących.

Kluczowym elementem dla sprawnego funkcjonowania organizacji pozarządowych jest sposób ich finansowania. Uzależnienie od publicznych środków grozi ideologizacją i upolitycznieniem ich działalności, szczególnie, gdy podważany jest mechanizm transparentnych, opartych o ekspercką, merytoryczną ocenę, konkursów na realizację wyznaczanych przez władze zadań.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI ma w naszym mieście szczególny charakter związany z obchodami imienin ulicy, której patronuje św. Marcin. Ten niezwykle popularny w Poznaniu święty najczęściej przedstawiany jest w momencie, gdy dzieli się połową swojego płaszcza z napotkanym żebrakiem. Scenę tą traktujemy jako symbol nieustannej potrzeby zwracania uwagi na ludzi potrzebujących naszej pomocy. Sposób, w jaki czynią to organizacje pozarządowe, będzie głównym tematem tegorocznych "Imienin Ulicy Św. Marcin" - imprezy organizowanej od kilkudziesięciu lat przez Centrum Kultury ZAMEK.

Podczas całodziennego wydarzenia oddamy głos przedstawicielom kilku fundacji i stowarzyszeń, zajmujących się problemami z różnych obszarów życia społecznego. Będziemy informowali o ogromnym potencjale organizacji pozarządowych w naszym regionie oraz promowali ideę wolontariatu. Przede wszystkim jednak, rozumiejąc zagrożenia wynikające z wchodzącej w życie 28 października Ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, pragniemy zapoczątkować akcję systematycznego wspierania sektora pozarządowego. "11 zł raz w miesiącu poproszę" to hasło, którym pragniemy uświadomić naszym współobywatelom, jak niewiele trzeba, aby borykające się z trudnościami ważne inicjatywy zyskały skuteczne i niezbędne wsparcie. Proponowana wysokość sumy przekazywanej raz w miesiącu wybranej organizacji pozarządowej jest rzecz jasna umowna, symbolicznie nawiązując do daty narodowego święta. Najważniejsze jest jednak promowanie nawyku udzielania wsparcia, w którym istotniejsza od ilości przekazywanych pieniędzy jest systematyczność i konsekwencja.

Załączniki