Ostatnie posiedzenie Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

W poniedziałek, 15 kwietnia 2019 r., odbyło się ostatnie posiedzenie Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego tej kadencji.

PRDPP
PRDPP

Wszystkim członkom PRDPP dziękujemy za zaangażowanie, poświęcony czas i rekomendacje, które stanowiły nieocenioną pomoc w istotnych dla Miasta Poznania kwestiach.

Za sprawną organizację i współpracę szczególnie dziękujemy dotychczasowej Przewodniczącej PRDPP - Pani Ewie Gałce.