Pierwsze posiedzenie Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji

27 czerwca br. odbyło się posiedzenie inauguracyjne Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji. Podczas posiedzenia zastępca prezydenta Poznania Pan Jędrzej Solarski wręczył nominacje członkom Rady.

prdpp
prdpp

Uroczyste posiedzenie Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się w Pracowni Ekonomii Społecznej "Ładne rzeczy" przy ul. Św. Marcin 57. PRDP jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym, a w jej skład wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele Rady Miasta Poznania oraz przedstawiciele Prezydenta Miasta Poznania.

Miasto Poznań docenia wkład organizacji pozarządowych w rozwoju społeczności lokalnych, a Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest jednym najistotniejszych elementów współpracy na linii Miasto - organizacje pozarządowe.

Do kompetencji Rady należy m.in.:

 • opiniowanie projektów Strategii Rozwoju Miasta Poznania,
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami Miasta a organizacjami pozarządowymi,
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych.

W skład Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wchodzi:

1) 4 przedstawicieli Rady Miasta Poznania:

 • Agnieszka Lewandowska,
 • Henryk Kania,
 • Przemysław Alexandrowicz,
 • Paweł Sowa.

2) 4 przedstawicieli Prezydenta Miasta Poznania:

 • Andrzej Białas,
 • Justyna Makowska,
 • Magdalena Pietrusik-Adamska,
 • Marzena Warchoł.

3)  9 przedstawicieli organizacji pozarządowych, z których czworo jest jednocześnie reprezentantami komisji dialogu obywatelskiego, działających przy Urzędzie Miasta Poznania:

 • Ewa Gałka,
 • Łukasz Garczewski,
 • Justyna Kalina Ochędzan,
 • Maciej Walczak,
 • Rafał Zawadzki,
 • Paweł Gogołek,
 • Marcin Halicki,
 • Jakub Kotnarowski,
 • Aleksandra Orchowska.

Rada w czasie posiedzenia wybrała Prezydium. Przewodniczącym został Pan Łukasz Garczewski. Z kolei Zastępcami Przewodniczącego zostali: pani Ewa Gałka i pan Jakub Kotnarowski.

Kadencja Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego potrwa 3 lata.


MK