Posiedzenie KDO przy Wydziale Kultury

Serdecznie zapraszamy na pierwsze po przerwie wakacyjnej posiedzenie KDO przy Wydziale Kultury, które odbędzie się 9. października o godz. 17:00 w Domu Tramwajarza przy ul. Słowackiego 19.

Obrazek
Obrazek

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Odczytanie i głosowanie nad porządkiem obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Prezentacja działalności Domu Tramwajarza i możliwości współpracy dla organizacji pozarządowych.
  5. Wystąpienie p. Marcinka Halickiego w sprawie dostępności wydarzeń kulturalnych dla osób z niepełnosprawnościami.
  6. Wystąpienie p. Adama Ziajskiego w sprawie budżetu obywatelskiego dla "Olimpii".
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie posiedzenia.