KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych

Zapraszamy na kolejne posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego, działającej przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, które odbędzie się 3 lipca 2018 (wtorek) w sali 317, przy ul. 3 maja 46 w Poznaniu.

Obrazek
Obrazek

Porządek obrad:

1. podsumowanie prac nad Rocznym Programem Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi

2. kryteria oceniania ofert w otwartych konkursach ofert

3. wolne wnioski