KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych

Zapraszamy na kolejne posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego, działającej przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych.

Obrazek
Obrazek

Posiedzenie odbędzie się we wtorek 9 października o godzinie 13:00 w sali 105, w siedzibie WZiSS przy ul. 3 Maja 46. Omawiana będzie polityka lokalowa Miasta Poznania dedykowana NGO i podmiotom ekonomii społecznej.