Współpraca z Norwegią w obszarze zdrowia i spraw społecznych

Zapraszamy do zapoznania się z Kompendium Współpracy - publikacji, która zwieńcza działań zrealizowanych w ramach projektu POZ-NORD w okresie od 1 marca do 30 października 2017 roku.

Obrazek
Obrazek

Projekt POZ-NORD dofinansowany był z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu, którego operatorem jest Ministerstwo Zdrowia.

Celem głównym projektu było wzmocnienie stosunków dwustronnych z Norwegią poprzez wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy partnerskiej między miastem Poznań a okręgiem Nordland w obszarze ochrony i wzmocnienia zdrowia fizycznego oraz psychicznego dzieci i młodzieży, jak również polepszenia kompleksowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży na obszarze funkcjonalnym projektu, zarówno w Polsce, jak i Norwegii.

Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie projektu, a także koncepcję dalszej współpracy. W opracowaniu przedstawione zostały najlepsze praktyki, doświadczenia i wiedza zdobyta podczas wizyt studyjnych.
Opisy każdej z instytucji mogą stanowić swoisty przewodnik dla podmiotów chcących włączyć się we współpracę międzynarodową.

Załączniki