Zaproszenie na Seminarium "Wielkopolskie Innowacje Społeczne"

Zapraszamy na Seminarium

 "Wielkopolskie Innowacje Społeczne"

20-22 marca 2019 r.

Sala 026 (parter) Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe,
ul. Jana Pawła II  10, w Poznaniu

WINS
WINS

3-letni okres pracy Inkubatora WINS dedykowanego tworzeniu innowacji społecznych mających na celu poprawę codziennego życia osób starszych i z niepełnosprawnościami, dobiega końca.

Razem z Innowatorami Społecznymi współpracującymi z Inkubatorem serdecznie zapraszamy na specjalistyczne seminarium tematyczne, w czasie którego zaprezentujemy 30 nowych, innowacyjnych mikrousług opiekuńczych.

Dzień pierwszy seminarium poświęcony będzie innowacjom dla osób starszych, w tym innowacjom wdrażanym w domach pomocy społecznej.

W drugim dniu skupimy się na innowacjach dla osób z niepełnosprawnością fizyczną i niepełnosprawnością powstałą na skutek choroby czy zdarzenia losowego oraz na innowacjach dla dzieci z niepełnosprawnościami i wspierających opiekunów osób zależnych.

Trzeci dzień dotyczyć będzie innowacji dla osób neuronietypowych oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W zależności od zainteresowań, zapraszamy na wybrany dzień seminarium, bądź całość 3-dniowego wydarzenia.

Seminarium będzie również okazją do wymiany doświadczeń i przestrzenią do dyskusji w gronie osób łączących specjalistyczną wiedzę i pasję pracy "z" i "dla" osób zależnych.

Załączamy szczegółowy program. Jednocześnie bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia poprzez rejestrację na stronie.

ZK

Załączniki