Zapytanie ofertowe na adaptację i dostosowania pomieszczeń celem prowadzenia Pracowni Ekonomii Społecznej

Miasto Poznań zaprasza do składania ofert na adaptację i dostosowanie pomieszczenia celem prowadzenia Pracowni Ekonomii Społecznej w ramach projektu "Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej."

Zapytanie ofertowe
Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej

Projekt współfinansowany jest  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Poniżej prezentujemy szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Oferty należy składać do 21.05.2019 r., godz.14:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy do współpracy. 

Załączniki