OSIEDLE CHARTOWO

Kadencja Rady Osiedla

2019-2023

Skład Rady Osiedla

Borkowski Piotr, Brzezińska Aldona, Ceglarek Koleta, Chudy Wojciech, Cieloszyk Marzena, Ciesielska Elżbieta, Cwojdziński Grzegorz, Czyżyk Sławomir, Grochowski Grzegorz, Kalman Andrzej, Krupińska Urszula, Kubiak Krzysztof, Multaniak Joanna, Musielak Ryszard, Mysior Stanisław, Nowak-Karlińska Małgorzata, Pilarczyk Ewa, Rożek Arkadiusz, Szymański Maciej, Szymczak Wojciech, Świtalska Elżbieta.

Skład Zarządu Osiedla

Nowak-Karlińska Małgorzata, Brzezińska Aldona, Cwojdziński Grzegorz, Rożek Arkadiusz, Szymczak Wojciech, Kubiak Krzysztof.                           

Przewodniczący Rady Osiedla

Stanisław Kazimierz Mysior

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Małgorzata Nowak-Karlińska

Adresy:

Siedziba: Przedszkole nr 53 im. Koszałka Opałka, Osiedle Lecha 14
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Chartowo
Email: Osiedle_Chartowo@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla:

XXXVII/453/III/2000z dnia 00/06/13

Statut Osiedla:

LXXVI/1154/V/2010z dnia 10/08/31

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla