OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO

Kadencja Rady Osiedla

2019-2023

Skład Rady Osiedla

Barańska Justyna, Czyżewska Renata, Kaczmarek Bożena, Łuczak Tomasz, Łuczka Czesław, Marciniak Maciej, Nowak Andrzej, Nowak Violetta, Pigła Tomasz, Pinkowski Przemysław, Płotkowiak Maria, Sarniak Monika, Stefańska Iwona, Talaga Roman, Tarent Barbara

Skład Zarządu Osiedla

-

Przewodniczący Rady Osiedla

Andrzej Nowak

Przewodniczący Zarządu Osiedla

--

Adresy:

Siedziba: Biblioteka Raczyńskich Filia nr 15, ul. Fabianowo 2, 60-005 Poznań
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Fabianowo-Kotowo
Email: Osiedle_Fabianowo@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla:

XLIX/614/III/2000z dnia 00/12/21

Statut Osiedla:

LXXVI/1144/V/2010z dnia 10/08/31

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla