OSIEDLE GŁÓWNA

Kadencja Rady Osiedla

2019-2023

Skład Rady Osiedla

Biniecki Dawid, Brzoski Piotr, Friedrich Aleksandra, Gaczkowska Agnieszka, Gaczkowski Jacek, Ignaczak Mariusz, Kaźmierczak Wiesława, Kornacki Adam, Kubiak Ewa, Maciejewski Grzegorz, Matyja Kamil, Przybylski Sebastian, Strzyżewska Marzena, Taraska Michał, Troiński Ludwik.

Skład Zarządu Osiedla

Gaczkowska Agnieszka, Taraska Michał, Kubiak Ewa, Matyja Kamil.

Przewodniczący Rady Osiedla

Marzena Strzyżewska

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Gaczkowska Agnieszka

Adresy:

Siedziba: Szkoła Podstawowa nr 45, ul. Harcerska 3
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Główna
Email: Osiedle_Glowna@um.poznan.pl

Dyżur

drugi poniedziałek miesiąca godz. 17.30, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Powołanie Osiedla:

XXV/175/II/95z dnia 95/10/17

Statut Osiedla:

LXXVI/1142/V/2010z dnia 10/08/31

Protokoły sesji i uchwały Rady Osiedla:

 Sesja nr VI z dnia 9 września 2019 r.

 Sesja nr V z dnia 12 sierpnia 2019 r.

 Sesja nr IV z dnia 10 czerwca 2019 r.

 Sesja nr III z dnia 13 maja 2019 r.

 Sesja nr II z dnia 29 kwietnia 2019 r.

 Sesja nr I z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla