OSIEDLE GŁÓWNA

Kadencja Rady Osiedla

kadencja: 22.03.2015 r. - 22.03.2019 r.

Skład Rady Osiedla

Łukasz Bareja, Dawid Biniecki, Danuta Brajewska, Aleksandra Friedrich, Mariusz Ignaczak, Wiesława Kazimierczak, Krzysztof Kempski, Adam Kornacki, Ewa Kubiak, Bolesława Lulczyńska, Grzegorz Maciejewski, Kamil Matyja, Ludwik Troiński

Skład Zarządu Osiedla

Łukasz Bareja, Andrzej Deutschmann, Krzysztof Kempski, Adam Kornacki, Ewa Kubiak

Przewodniczący Rady Osiedla

Ludwik Troiński

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Adam Kornacki

Adresy:

Siedziba: Szkoła Podstawowa nr 45, ul. Harcerska 3
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań Osiedle Główna
Email: Osiedle_Glowna@um.poznan.pl

Dyżur

pół godziny przed sesją Rady

Powołanie Osiedla:

XXV/175/II/95z dnia 95/10/17

Statut Osiedla:

LXXVI/1142/V/2010z dnia 10/08/31

Protokoły sesji i uchwały Rady Osiedla:

 Sesja nr I z dnia 15 kwietnia 2015 r.

 Sesja nr II z dnia 21 kwietnia 2015 r.

 Sesja nr III z dnia 12 maja 2015 r.

 Sesja nr IV z dnia 10 czerwca 2015 r.

 Sesja nr V z dnia 15 lipca 2015 r.

 Sesja nr VI z dnia 24 sierpnia 2015 r.

 Sesja nr VII z dnia 8 września 2015 r.

 Sesja nr VIII z dnia 13 października 2015 r.

 Sesja nr IX z dnia 3 listopada 2015 r.

 Sesja nr X z dnia 9 listopada 2015 r.

 Sesja nr XI z dnia 8 grudnia 2015 r.

 Sesja nr XII z dnia 22 grudnia 2015 r.

 Sesja nr XIII z dnia 12 stycznia 2016 r.

 Sesja nr XIV z dnia 9 lutego 2016 r.

 Sesja nr XV z dnia 8 marca 2016 r.

 Sesja nr XVI z dnia 12 kwietnia 2016 r.

 Sesja nr XVII z dnia 10 maja 2016 r.

 Sesja nr XVIII z dnia 14 czerwca 2016 r.

 Sesja nr XIX z dnia 9 sierpnia 2016 r.

 Sesja nr XX z dnia 6 września 2016 r.

 Sesja nr XXi z dnia 13 września 2016 r.

 Sesja nr XXII z dnia 11 października 2016 r.

 Sesja nr XXIII z dnia 8 listopada 2016 r.

 Sesja nr XXIV z dnia 14 grudnia 2016 r.

 Sesja nr XXV z dnia 10 stycznia 2017 r.

 Sesja nr XXVI z dnia 14 lutego 2017 r.

 Sesja nr XXVII z dnia 15 marca 2017 r.

 Sesja nr XXVIII z dnia 11 kwietnia 2017 r.

 Sesja nr XXIX z dnia 23 maja 2017 r.

 Sesja nr XXX z dnia 20 czerwca 2017 r.

 Sesja nr XXXI z dnia 2 sieprnia 2017 r.

 Sesja nr XXXII z dnia 12 września 2017 r.

 Sesja nr XXXIII z dnia 10 października 2017 r.

 Sesja nr XXXIV z dnia 14 listopada 2017 r.

 Sesja nr XXXV z dnia 12 grudnia 2017 r.

 Sesja nr XXXVI z dnia 9 stycznia 2018 r.

 Sesja nr XXXVII z dnia 13 lutego 2018 r.

 Sesja nr XXXVIII z dnia 13 marca 2018 r.

 Sesja nr XXXIX z dnia 10 kwietnia 2018 r.

 Sesja nr XL z dnia 8 maja 2018 r.

 Sesja nr XLI z dnia 12 czerwca 2018 r.

 Sesja nr XLII z dnia 7 sierpnia 2018 r.

 Sesja nr XLIII z dnia 11 września 2018 r.

 Sesja nr XLIV z dnia 6 listopada 2018 r.

 Sesja nr XLV z dnia 11 grudnia 2018 r.

 Sesja nr XLVI z dnia 8 stycznia 2018 r.

 Sesja nr XLVII z dnia 12 lutego 2019 r.

 Sesja nr XLVIII z dnia 5 marca 2019 r.

 Sesja nr XLIX z dnia 16 marca 2019 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla