OSIEDLE GŁUSZYNA

Kadencja Rady Osiedla

2019-2023

Skład Rady Osiedla

Bałut Zenobia, Bartkowiak Barbara, Bartkowiak Bartosz, Bartkowiak Roman, Gadomski Kazimierz, Gątarska Jolanta, Kledzik Danuta, Moryson-Patalas Marzena, Nogajewski Zdzisław, Patalas Andrzej, Sezonowicz Stanisława, Sip Radosław, Skarżyński Piotr, Stobieniecki Krzysztof, Wilczyński Wojciech.

Skład Zarządu Osiedla

Stobieniecki Krzysztof, Bartkowiak Roman, Sip Radosław, Bartkowiak Bartosz Jan.

Przewodniczący Rady Osiedla

Wojciech Wilczyński

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Krzysztof Stobieniecki

Adresy:

Siedziba: Przedszkole "Ikarek", ul. Głuszyna 206A, 61-329 Poznań
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Głuszyna
Email: Osiedle_Gluszyna@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla:

LXXII/540/II/98z dnia 98/05/19

Statut Osiedla:

LXXVI/1141/V/2010z dnia 10/08/31

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla