OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC

Kadencja Rady Osiedla

kadencja: 22.03.2015 r. - 22.03.2019 r.

Skład Rady Osiedla

Ryszard Bąk, Małgorzata Bratek, Ryszard Cegła, Janusz Dobierski, Anna Gajewska, Marek Ignac, Ewa Jerszyńska, Adrian Juszczak, Regina Kopaczyk, Michał Kosicki, Mikołaj Maśliński, Sandra Spychała, Arkadiusz Turkiewicz, Beata Wiśniewska-Spychała, Aleksandra Woźniak

Przewodniczący Rady Osiedla

Ryszard Bąk

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Marek Ignac

Adresy:

Siedziba: ul. Swoboda 43
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań Osiedle Grunwald Północ
Email: Osiedle_Grunwaldpolnoc@um.poznan.pl

Dyżur

dyżur: I i III poniedziałek m-ca w godz. 18:00-19:00 w siedzibie

Powołanie Osiedla:

LXXVI/1102/V/2010z dnia 10/08/31

Statut Osiedla:

LXXVI/1133/V/2010z dnia 10/08/31

Protokoły sesji i uchwały Rady Osiedla:

 Sesja nr I z dnia 20 kwietnia 2015 r.

 Sesja nr II z dnia 29 kwietnia 2015 r.

 Sesja nr III z dnia 2 czerwca 2015 r.

 Sesja nr IV z dnia 23 czerwca 2015 r.

 Sesja nr V z dnia 20 sierpnia 2015 r.

 Sesja nr VI z dnia 24 września 2015 r.

 Sesja nr VII z dnia 26 listopada 2015 r.

 Sesja nr VIII z dnia 17 grudnia 2015 r.

 Sesja nr IX z dnia 21 stycznia 2016 r.

 Sesja nr X z dnia 25 lutego 2016 r.

 Sesja nr XI z dnia 16 czerwca 2016 r.

 Sesja nr XII z dnia 11 sierpnia 2016 r.

 Sesja nr XIII z dnia 26 września 2016 r.

 Sesja nr XIV z dnia 18 października 2016 r.

 Sesja nr XV z dnia 15 listopada 2016 r.

 Sesja nr XVI z dnia 13 grudnia 2016 r.

 Sesja nr XVII z dnia 19 stycznia 2017 r.

 Sesja nr XVIII z dnia 22 lutego 2017 r.

 Sesja nr XIX z dnia 6 kwietnia 2017 r.

 Sesja nr XX z dnia 30 maja 2017 r.

 Sesja nr XXI z dnia 27 czerwca 2017 r.

 Sesja nr XXII z dnia 14 lipca 2017 r.

 Sesja nr XXIII z dnia 10 sierpnia 2017 r.

 Sesja nr XXIV z dnia 12 września 2017 r.

 Sesja nr XXV z dnia 9 listopada 2017 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla