OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC

Kadencja Rady Osiedla

2019-2023

Skład Rady Osiedla

Bratek Małgorzata, Buchert Aleksandra, Burzyńska Lidia, Dopierała Zdzisław, Gajewska Anna, Jerszyńska Ewa, Józefiak Piotr, Jóźwiak Maxymilian, Koperski Łukasz, Łoziński Przemysław, Maśliński Mikołaj, Michalski Paweł, Moczko Hanna, Wojtkowiak Alina, Woźniak Aleksandra.

Skład Zarządu Osiedla

Dopierała Zdzisław, Maśliński Mikołaj, Jerszyńska Ewa, Michalski Paweł. Wojtkowiak Alina.

Przewodniczący Rady Osiedla

Piotr Michał Józefiak

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Ewa Jerszyńska

Adresy:

Siedziba: ul. Swoboda 43
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Grunwald Północ
Email: Osiedle_Grunwaldpolnoc@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla:

LXXVI/1102/V/2010z dnia 10/08/31

Statut Osiedla:

LXXVI/1133/V/2010z dnia 10/08/31

Protokoły sesji i uchwały Rady Osiedla:

 Sesja nr I z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla