OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE

Kadencja Rady Osiedla

2019-2023

Skład Rady Osiedla

Barełkowski Maciej, Czereśniowska Jolanta, Górna Anna, Hasińska Elżbieta, Karczyński Jakub, Klak-Nowakowa Justyna, Korpal Maria, Łopiński Piotr, Maćkowiak Monika, Meissner-Statkiewicz Wanda, Mirski Tadeusz, Nowak Włodzimierz, Nowicka-Jędrzejczak Magdalena, Olebiński Jan, Preiss Elżbieta, Preiss Mirosław, Skąpska Renata, Sokołowski Wojciech, Wróblewski Jerzy, Wudarski Filip, Wudarski Tomasz.

Skład Zarządu Osiedla

Włodzimierz Nowak, Adam Morkowski, Magdalena Nowicka-Jędrzejczak, Jerzy Wróblewski, Wojciech Sokołowski, Filip Wudarski.

Przewodniczący Rady Osiedla

-

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Włodzimierz Nowak

Adresy:

Siedziba: Szkoła Podstawowa nr 72 im. Mikołaja Kopernika, ul. Newtona 2, 60-161 Poznań
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Grunwald Południe
Email: Osiedle_Grunwaldpoludnie@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla:

LXXXII/933/IV/2005z dnia 05/11/29

Statut Osiedla:

LXXVI/1118/V/2010z dnia 10/08/31

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla