OSIEDLE JUNIKOWO

Kadencja Rady Osiedla

2019-2023

Skład Rady Osiedla

Dolata Ryszard, Dudek Grzegorz, Gorzyńska Anna, Jenek Hanna, Kałążny Marek, Kostański Janusz, Molewski Marek, Musiał Zenon, Rodziejczak Wojciech, Rosada Paweł, Schneider Radosław, Smolarkiewicz Konrad, Smólski Janusz, Sosińska Dorota, Tritt Szymon.

Skład Zarządu Osiedla

-

Przewodniczący Rady Osiedla

Marek Kałążny

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Paweł Rosada

Adresy:

Siedziba: XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące, ul. Małoszyńska 38, 60-176 Poznań
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Junikowo
Email: Osiedle_Junikowo@um.poznan.pl

Dyżur

godzinę przed każdą zwołaną sesją

Powołanie Osiedla:

LVII/300/92z dnia 92/06/09

Statut Osiedla:

LXXVI/1119/V/2010z dnia 10/08/31

Protokoły sesji i uchwały Rady Osiedla:

 Sesja nr I z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla