OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO

Kadencja Rady Osiedla

2019-2023

Skład Rady Osiedla

Dalz Jakub, Gajewski Tomasz, Gryska Grzegorz (Wiceprzewodniczący Rady), Jakubiak Jacek, Kiliński Mirosław, Lewandowski Grzegorz, Matysiak Mariusz, Pachliński Ireneusz, Piotrowski Filip, Pniewski Waldemar, Sidorski Sławomir, Szlendak Mariusz Andrzej, Świątek Jakub, Tomaszewski Marek (Wiceprzewodniczący Rady), Witkowski Dominik.

Skład Zarządu Osiedla

Filip Piotrowski (Przewodniczący Zarządu) Witkowski Dominik (Zastępca Przewodniczacego), Pniewski Waldemar (Zastępca Przewodniczącego), Lewandowski Grzegorz, Pachliński Ireneusz, Rembeza Borys, Sugiera Andrzej.

Przewodniczący Rady Osiedla

Mariusz Andrzej Szlendak

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Filip Piotrowski tel. 505 059 147

Adresy:

Siedziba: Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Rudzka 1, 61-323 Poznań
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo
Email: Osiedle_Krzesiny@um.poznan.pl

Dyżur

pierwszy poniedziałek miesiąca (z wyłaczeniem dni wolnych od pracy) godz. 18.30 - 19.30

Powołanie Osiedla:

VIII/46/II/94z dnia 94/11/15

Statut Osiedla:

LXXVI/1140/V/2010z dnia 10/08/31

Protokoły sesji i uchwały Rady Osiedla:

 Sesja nr II z dnia 24 kwietnia 2019 r.

 Sesja nr I z dnia 15 kwietnia 2019 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla