OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE

Kadencja Rady Osiedla

2019-2023

Skład Rady Osiedla

Bedyński Maciej, Błoszyk Robert, Dłutkowski Andrzej, Gąsiorek Eugeniusz, Koralewski Jakub, Lubawy Henryk, Matkowska Dorota, Najewska Maria, Pawlik Zygmunt, Polcyn Przemysław, Proniewicz Grzegorz, Puchalski Witold, Radecki Robert, Ratajczak Magdalena, Sekulski Radosław.

Skład Zarządu Osiedla

-

Przewodniczący Rady Osiedla

-

Przewodniczący Zarządu Osiedla

-

Adresy:

Siedziba: Filia Biblioteki Publicznej, ul. Muszkowska 1a, 60-443 Poznań
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Krzyżowniki-Smochowice
Email: Osiedle_Krzyzowniki@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla:

XXXI/212/II/96z dnia 96/01/16

Statut Osiedla:

LXXVI/1148/V/2010z dnia 10/08/31

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla