OSIEDLE KWIATOWE

Kadencja Rady Osiedla

2019-2023

Skład Rady Osiedla

Bajon Marek, Filipiak Paweł, Glapka Barbara, Gogolewski Szymon, Gryska-Łączniak Monika, Kubiak Damian, Mączyński Maciej, Mikulicz Agnieszka, Motak Paweł, Ochocki Piotr, Sereda Robert, Sereda Tomasz, Szajkowski Michał, Wiśniewski Piotr, Zając Daria.

Skład Zarządu Osiedla

-

Przewodniczący Rady Osiedla

Maciej Mączyński

Przewodniczący Zarządu Osiedla

-

Adresy:

Siedziba: Osiedlowy Dom Kultury "Stokrotka", ul. Cyniowa 11, 60-175 Poznań, tel. 61 867 19 19 (w godz. 16.00 - 20.00)
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Kwiatowe
Email: Osiedle_Kwiatowe@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla:

LXX/530/II/98z dnia 98/04/21

Statut Osiedla:

LXXVI/1143/V/2010z dnia 10/08/31

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla