OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO

Kadencja Rady Osiedla

kadencja: 22.03.2015 r. - 22.03.2019 r.

Skład Rady Osiedla

Paweł Balewski, Leszek Dehmel, Agnieszka Dera-Olejniczak, Hanna Dobrowolska, Władysław Gała, Małgorzata Hedrych, Edwin Klorek, Danuta Kurasz, Jacek Kurasz, Hanna Makowska, Paweł Matuszak, Blanka Mrowicka, Małgorzata Skrabacz, Tomasz Wika, Robert Wojciechowicz

Skład Zarządu Osiedla

Hanna Dobrowolska, Władysław Gała, Edwin Klorek, Hanna Makowska, Paweł Matuszak, Małgorzata Skrabacz, Przemysław Świtała

Przewodniczący Rady Osiedla

Jacek Kurasz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Paweł Matuszak

Adresy:

Siedziba: ul. Morasko 57
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań Osiedle Morasko-Radojewo
Email: Osiedle_Morasko@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla:

LXXV/1059/V/2010z dnia 10/07/06

Statut Osiedla:

LXXVI/1130/V/2010z dnia 10/08/31

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla