OSIEDLE NARAMOWICE

Kadencja Rady Osiedla

kadencja: 22.03.2015 r. - 22.03.2019 r.

Skład Rady Osiedla

Michał Adamczewski, Paulina Degórska, Elżbieta Grzegorek, Tomasz Klemenczak, Michał Kucharski, Eleonora Mikołajczyk-Winiarska, Maciej Moszyński, Paweł Nowak, Ewa Porada, Jakub Potasznik, Elżbieta Skrzypczyńska, Paweł Sowa, Maciej Stachowiak, Alicja Staniszewska, Anna Wachowska-Kucharska

Skład Zarządu Osiedla

Eleonora Mikołajczyk-Winiarska, Ewa Porada, Elżbieta Skrzypczyńska, Paweł Sowa, Maciej Stachowiak, Anna Wachowska-Kucharska

Przewodniczący Rady Osiedla

Paweł Nowak

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Anna Wachowska-Kucharska

Adresy:

Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, os. Władysława Łokietka 104
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań Osiedle Naramowice
Email: Osiedle_Naramowice@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla:

LXXV/1062/V/2010z dnia 10/07/06

Statut Osiedla:

LXXVI/1129/V/2010z dnia 10/08/31

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla