OSIEDLE NARAMOWICE

Kadencja Rady Osiedla

2019-2023

Skład Rady Osiedla

Biniek Krzysztof, Degórska Paulina, Dudek Weronika, Giżycka Anna, Gorwa Artur, Kaczyński Krzysztof, Klemenczak Tomasz, Kraus Joanna, Maliński Kevin, Michalski Maciej, Nowak Marta, Perz Paweł, Sowa Paweł, Strzyż-Sobańska Katarzyna, Tratnerska-Baranowska Anna.

Skład Zarządu Osiedla

 Krzysztof Kaczyński (Przewodniczący) Maciej Michalski (Zastępca Przewodniczącego), Katarzyna Strzyż-Sobańska (Zastępca Przewodniczącego), Weronika Dudek  (Członek Zarządu) Anna Giżycka (Członek Zarządu) Marta Nowak (Członek Zarządu), Paweł Sowa (Członek Zarządu).

Przewodniczący Rady Osiedla

Joanna Kraus

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Krzysztof Kaczyński

Adresy:

Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, os. Władysława Łokietka 104
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Naramowice
Email: Osiedle_Naramowice@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla:

LXXV/1062/V/2010z dnia 10/07/06

Statut Osiedla:

LXXVI/1129/V/2010z dnia 10/08/31

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla