OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD

Kadencja Rady Osiedla

kadencja: 22.03.2015 r. - 22.03.2019 r.

Skład Rady Osiedla

Jacek Błaszczyk, Genowefa Boracka, Piotr Gaworzewski, Maria Groszewska, Kazimierz Klupś, Beata Kurzyca, Zbigniew Michalak, Wojciech Michalski, Wiesława Ratajczak, Roman Strażyński, Andrzej Stróżyk, Marek Suski, Dagmara Szymkowiak, Bolesław Topolski, Joanna Wawrzyniak-Florek

Przewodniczący Rady Osiedla

Zbigniew Michalak - 602 127 474

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Marek Suski

Adresy:

Siedziba: os. Kosmonautów 13E
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań Osiedle Nowe Winogrady Wschód
Email: Osiedle_Winogradywschod@um.poznan.pl

Dyżur

dyżur: I poniedziałek m-ca, godz. 18.00 - 20.00

Powołanie Osiedla:

LXXV/1073/V/2010z dnia 10/07/09

Statut Osiedla:

LXXVI/1126/V/2010z dnia 10/08/31

Protokoły sesji i uchwały Rady Osiedla:

 Sesja nr I z dnia 16 kwietnia 2015 r.

 Sesja nr II z dnia 11 maja 2015 r.

 Sesja nr III z dnia 22 czerwca 2015 r.

 Sesja nr IV z dnia 5 października 2015 r.

 Sesja nr V z dnia 4 listopada 2015 r.

 Sesja nr VI z dnia 10 grudnia 2015 r.

 Sesja nr VII z dnia 24 lutego 2016 r.

 Sesja nr VIII z dnia 20 kwietnia 2016 r.

 Sesja nr IX z dnia 6 lipca 2016 r.

 Sesja nr X z dnia 4 sierpnia 2016 r.

 Sesja nr XI z dnia 26 września 2016 r.

 Sesja nr XII z dnia 7 grudnia 2016 r.

 Sesja nr XIII z dnia 15 lutego 2017 r.

 Sesja nr XIV z dnia 5 kwietnia 2017 r.

 Sesja nr XV z dnia 12 czerwca 2017 r.

 Sesja nr XVI z dnia 27 czerwca 2017 r.

 Sesja nr XVII z dnia 7 września 2017 r.

 Sesja nr XVIII z dnia 30 listopada 2017 r.

 Sesja nr XIX z dnia 21 lutego 2018 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla