OSIEDLE PODOLANY

Kadencja Rady Osiedla

2019-2023

Skład Rady Osiedla

Cymerys Dorota, Dudzińska Grażyna, Dudziński Damian, Kaźmierska Sylwia, Kosonowski Artur, Ławiak Tomasz, Piasta Bartosz, Południkiewicz Jarosław, Przybyszewski Wacław, Ratajczak Krzysztof, Rorot Piotr, Sobkowiak Elżbieta, Szydłowski Marek, Zemer Katarzyna, Zubielik Piotr.

Skład Zarządu Osiedla

-

Przewodniczący Rady Osiedla

Jarosław Południkiewicz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Elżbieta Sobkowiak

Adresy:

Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 62, ul. Druskienicka 32
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Podolany
Email: Osiedle_Podolany@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla:

XVI/126/II/95z dnia 95/04/18

Statut Osiedla:

LXXVI/1146/V/2010z dnia 10/08/31

Protokoły sesji i uchwały Rady Osiedla:

 Sesja nr I z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla