OSIEDLE SOŁACZ

Kadencja Rady Osiedla

2019-2023

Skład Rady Osiedla

-

Skład Zarządu Osiedla

-

Przewodniczący Rady Osiedla

-

Przewodniczący Zarządu Osiedla

-

Adresy:

Siedziba: Szkoła Podstawowa nr 73 z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Michała Drzymały 4/6, 60-613 Poznań
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Sołacz
Email: Osiedle_Solacz@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla:

XLVI/241/92z dnia 92/01/07

Statut Osiedla:

LXXVI/1145/V/2010z dnia 10/08/31

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla