OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO-MARLEWO

Kadencja Rady Osiedla

kadencja: 22.03.2015 r. - 22.03.2019 r.

Skład Rady Osiedla

Dorota Adamczyk, Małgorzata Andrzejewska, Izabela Bajer, Aleksander Borowicz, Mariola Brylska, Leszek Buczkowski, Tadeusz Duszyński, Grzegorz Gidaszewski, Bogdan Nowak, Witold Przybył, Przemysław Skopiński, Katarzyna Szpak, Alina Wieczorek-Kistowska, Agata Wujeska, Ryszard Zaczyński

Przewodniczący Rady Osiedla

Bogdan Nowak

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Ryszard Zaczyński

Adresy:

Siedziba: Przedszkole Nr 15 "Calineczka", ul. Św. Antoniego 42, 61-359 Poznań
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań Osiedle Starołęka-Minikowo-Marlewo
Email: Osiedle_Staroleka@um.poznan.pl

Dyżur

dyżury: 16.01, 20.02, 20.03, 17.04, 15.05, 19.06, 18.09, 16.10, 20.11, 18.12 w SP nr 59, ul. Baranowska 1 oraz w Spółdzielni Mieszkaniowej "Enklawa", ul. Falista 5, godz. 17.30 - 18.30

Powołanie Osiedla:

LXXV/1067/V/2010z dnia 10/07/09

Statut Osiedla:

LXXVI/1151/V/2010z dnia 10/08/31

Protokoły sesji i uchwały Rady Osiedla:

 Sesja nr I z dnia 8 kwietnia 2015 r.

 Sesja nr II z dnia 8 kwietnia 2015 r.

 Sesja nr III z dnia 22 kwietnia 2015 r.

 Sesja nr IV z dnia 5 maja 2015 r.

 Sesja nr V z dnia 2 czerwca 2015 r.

 Sesja nr VI z dnia 30 czerwca 2015 r.

 Sesja nr VII z dnia 18 sierpnia 2015 r.

 Sesja nr VIII z dnia 15 września 2015 r.

 Sesja nr IX z dnia 13 października 2015 r.

 Sesja nr X z dnia 17 listopada 2015 r.

 Sesja nr XI z dnia 8 stycznia 2016 r.

 Sesja nr XII z dnia 9 lutego 2016 r.

 Sesja nr XIII z dnia 1 marca 2016 r.

 Sesja nr XIV z dnia 5 kwietnia 2016 r.

 Sesja nr XV z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 Sesja nr XVI z dnia 10 maja 2016 r.

 Sesja nr XVII z dnia 7 czerwca 2016 r.

 Sesja nr XVIII z dnia 29 czerwca 2016 r.

 Sesja nr XIX z dnia 13 września 2016 r.

 Sesja nr XX z dnia 4 października 2016 r.

 Sesja nr XXI z dnia 9 listopada 2016 r.

 Sesja nr XXII z dnia 6 grudnia 2016 r.

 Sesja nr XXIII z dnia 22 lutego 2017 r.

 Sesja nr XXIV z dnia 14 marca 2017 r.

 Sesja nr XXV z dnia 11 kwietnia 2017 r.

 Sesja nr XXVI z dnia 9 maja 2017 r.

 Sesja nr XXVII z dnia 13 czerwca 2017 r.

 Sesja nr XXVIII z dnia 4 lipca 2017 r.

 Sesja nr XXIX z dnia 3 sierpnia 2017 r.

 Sesja nr XXX z dnia 12 września 2017 r.

 Sesja nr XXXI z dnia 9 października 2017 r.

 Sesja nr XXXII z dnia 14 listopada 2017 r.

 Sesja nr XXXIII z dnia 27 listopada 2017 r.

 Sesja nr XXXIV z dnia 8 grudnia 2017 r.

 Sesja nr XXXV z dnia 20 lutego 2018 r.

 Sesja nr XXXVI z dnia 13 marca 2018 r.

 Sesja nr XXXVII dnia 10 kwietnia 2018 r.

 Sesja nr XXXVIII z dnia 8 maja 2018 r.

 Sesja nr XXXIX z dnia 12 czerwca 2018 r.

 Sesja nr XL z dnia 10 lipca 2018 r.

 Sesja nr XLI z dnia 12 września 2018 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla