OSIEDLE STARY GRUNWALD

Kadencja Rady Osiedla

2019-2023

Skład Rady Osiedla

Bąkowski Łukasz, Błaszkiewicz Bernard, Dziechciarz Wanda, Gościniak Teresa, Hoffmann Aleksandra, Jóźwiak Kamilla, Kłoniecka Hanna, Kubiak Wiesława, Latosi Melania, Lewandowski Jacek, Nikisch Barbara, Piechocka Wanda, Siemiątkowski Marcin, Waszak Magdalena, Ziółkowska Agnieszka.

Skład Zarządu Osiedla

-

Przewodniczący Rady Osiedla

Bernard Błaszkiewicz

Przewodniczący Zarządu Osiedla

-

Adresy:

Siedziba: Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych ul. Szamotulska 33
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Stary Grunwald
Email: Osiedle_Starygrunwald@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla:

LXXVI/1103/V/2010z dnia 10/08/31

Statut Osiedla:

LXXVI/1134/V/2010z dnia 10/08/31

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla