OSIEDLE ŚWIERCZEWO

Kadencja Rady Osiedla

2019-2023

Skład Rady Osiedla

Bartoszewicz-Sarna Anna, Gacek Rafał, Kasprowicz Marcin, Legawiec Krzysztof, Maćkowiak Marcin, Marciniak Przemysław, Matusewicz-Potocka Anna, Oszkinis Edyta, Pajtasz Maria, Pampuch Katarzyna, Ratajczak Dorota, Sulanowski Jan Henryk, Szymański Błażej, Szymczak Artur, Wierzbicki Tomasz.

Skład Zarządu Osiedla

Bartoszewicz-Sarna Anna, Wierzbicki Tomasz, Oszkinis Edyta, Szymański Błażej.

Przewodniczący Rady Osiedla

Anna Matusewicz-Potocka

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Anna Bartoszewicz-Sarna

Adresy:

Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolno Nr 3, ul. Jesionowa 14, 61-432 Poznań (wejście od ul. Jarzębowej)
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Świerczewo
Email: Osiedle_Swierczewo@um.poznan.pl

Dyżur

w każdą środę miesiąca (z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych), godz. 17.00

Powołanie Osiedla:

LXXV/1069/V/2010z dnia 10/07/09

Statut Osiedla:

LXXVI/1123/V/2010z dnia 10/08/31

Protokoły sesji i uchwały Rady Osiedla:

 Sesja nr IV z dnia 12 czerwca 2019 r.

 Sesja nr III z dnia 15 maja 2019 r.

 Sesja nr II z dnia 17 kwietnia 2019 r.

 Sesja nr I z dnia 15 kwietnia 2019 r.

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla