Kadencja Rady Osiedla

2019-2023

Skład Rady Osiedla

Chęcińska Agata, Gogołkiewicz Ewelina, Góra Mirosław, Izydorczyk Maciej, Jankowska Anna, Krukowski Maciej, Kuczek Jerzy, Kurzacz-Kuczek Ewa, Madalińska Renata, Mikołajczak Bożena, Nowecka Magdalena, Pałaszkiewicz Tadeusz, Piechowiak Ireneusz, Rogowska Natalia, Troczyńska Ewa.

Skład Zarządu Osiedla

-

Przewodniczący Rady Osiedla

-

Przewodniczący Zarządu Osiedla

-

Adresy:

Siedziba: Zespół Szkół Nr 2 ul. Hangarowa 14
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Wola
Email: Osiedle_Wola@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla:

LXXV/1063/V/2010z dnia 10/07/09

Statut Osiedla:

LXXVI/1114/V/2010z dnia 10/08/31

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla