OSIEDLE ŻEGRZE

Kadencja Rady Osiedla

2019-2023

Skład Rady Osiedla

Adamski Grzegorz, Chomicz Maria, Cieślewicz-Galas Katarzyna, Dolata Iwona, Ferens Joanna, Konieczna Izabela, Łagowski Dominik, Mączkowski Tomasz, Mnich Teresa, Ossowski Szymon, Rachwał Lesław, Tomczak Adam, Trafny Mateusz, Włodarczak Łukasz, Zbyszewski Piotr.

Skład Zarządu Osiedla

-

Przewodniczący Rady Osiedla

Szymon Ossowski

Przewodniczący Zarządu Osiedla

-

Adresy:

Siedziba: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1, os. Stare Żegrze 1, 61-249 Poznań
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Żegrze
Email: Osiedle_Zegrze@um.poznan.pl

Dyżur

-

Powołanie Osiedla:

XLVIII/586/III/2000z dnia 00/11/28

Statut Osiedla:

LXXVI/1139/V/2010z dnia 10/08/31

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla